Αρχική

Βασική σχεδιαστική αρχή είναι η λειτουργικότητα με έμφαση στην ιδιαιτερότητα του κάθε χρήστη. Ο κάθε χώρος επαγγελματικός ή κατοικία θα έπρεπε να αντικατοπτρίζει την προσωπικότητα και τις επιθυμίες του κάθε πελάτη. Συνειδητά και ασυνείδητα όνειρα και προσδοκίες πρέπει να οργανωθούν και να αποκτήσουν ενιαία αισθητική χωρίς να χάσουν την αρχική τους προέλευση. Ο ρόλος του αρχιτέκτονα είναι να αναγνωρίζει και να οργανώνει τα στοιχεία αυτά χωρίς να επιβάλλει την προσωπική του αντίληψη ως χρήστης.
Τα στοιχεία και οι αρχές οργάνωσης του χώρου δεν ανήκουν υποχρεωτικά σε κάποιο κίνημα ή εποχή αλλά ανάλογα με τον τόπο, τον χρήστη και την λειτουργία επιλέγονται στοιχεία όπως άξονες, συμμετρίες, υλικά, λεπτομέρειες. Η κεντρική ιδέα αναδεικνύεται και λειτουργεί υποστηριζόμενη από τις λεπτομέρειες τα υλικά και τον φωτισμό.
Το αποτέλεσμα ο χώρος δηλαδή δεν υποκύπτει σε στιλιστικούς καταναγκασμούς και εμμονές που έχουν σαν βάση συγκεκριμένα κινήματα αλλά με υπαινικτικό τρόπο εμφανίζει τις αφετηρίες των επιλογών του (παραδοσιακό, κλασσικό, μοντέρνο κ.λ.π.).
...............................................................................................................................................................................................
Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός